Haras de Laubry

Week 1:

De eerste week van deze prachtige wedstrijd lieten de paarden zich al meteen opmerken:

Imandra De Laubry sprong maar liefst 3/3 foutloos in de 1m40-1m45 proeven.

Ook Hamilton wist in al zijn proeven de 0 op het scorebord te bewaren.

Jarcobond van den Oude Eik sprong de eerste dag meteen foutloos en behaalde een mooie 6de plaats in de GP voor 7 jarigen op zondag.

Hooligan de Laubry spong een zeer mooie ronde op zondag in de Grote Prijs 2* maar helaas 1 fout op de voorlaatste hindernis.


Week 2
:

Jarcobond van den Oude Eik wist in zijn eerste proef voor 7 jarig paarden meteen foutloos te blijven.

In de 2de proef voor 7 jarige paarden behaalde hij een 6de plaats en op zondag in de GP 7 jarigen had hij 1 fout op de laatste hindernis van de barrage (video).

Hamilton behaalde vrijdag een mooie 6de plaats in de proef 1m40 en deed ervaring op in zijn eerste derby op zaterdag.

Imandra de Laubry demonstreerde haar kwaliteiten al op de eerste dag met een prachtige 0 ronde in de proef 1m45  (video).  Op zaterdag sprong zij ook nog de Kleine Grote Prijs met slechts 1 pechfoutje in de barrage (video).

Op zondag was er de Grote Prijs 3* waar Hooligan de Laubry zijn eindeloos vermogen demonstreerde met jammer genoeg 1 puntje tijd maar toch een verdienstelijke 9de plaats (video).  Er waren slechts 6 foutloze ritten in de GP.

Week 1:

During the first week of this beautiful jumping, our horses showed themselves immediately:

Imandra De Laubry jumped 3/3 clear rounds in the 140-145 classes.

Also Hamilton jumped a brilliant first week with clear rounds in 1m40 and 1m45.

Jarcobond van den Oude Eik  immediately jumped on the first day a clear round and ended on a 6th place in the GP for 7 YR YH on Sunday.

Hooligan de Laubry jumped a very nice clear round on Sunday in the Grand Prix 2* but had one unfortunate fault on the second last fence.


Week 2
:

Jarcobond van den Oude Eik remained at once clear in his first round for 7-year-old horses.  In the 2nd round for 7 year old horses he obtained a 6th place and on Sunday in the Grand Prix,  he had one fault on the last fence in the jump-off (video).

Hamilton finished on day two with a deserved sixth place in the 1m40 class and gained experience in his first derby on Saturday.

Imandra de Laubry showed her qualities already on the first day with a beautiful clear round in the 1m45  (video).  On Saturday, she also jumped the Small Grand Prix with only one unlucky fault in the jump-off (video).

On Sunday there was the Grand Prix 3* where Hooligan de Laubry demonstrated his endless power.  He took a deserved 9th place despite one unfortunate point for time (video).  Only 6 combinations remained clear in the GP.

 

1er Semaine:

Déjà à partir de la première semaine de ce beau jumping, nos chevaux se faisaient remarqués immédiatement:

Imandra De Laubry sautait 3 sur 3 parcours sans fautes dans les épreuves de 1m40-1m45.

Hamilton savait aussi garder le 0 au classement à chaque épreuve sauté.

Jarcobond van den Oude Eik sautait le premier jour immédiatement sans fautes et a terminait dimanche sur la 6ième place dans le GP 7YR.

Dimanche au Grand Prix 2*, Hooligan de Laubry sautait un très beau parcours mais faisait malheureusement une faute sur l’avant-dernier obstacle.


2ième Semaine
:

Une fois de plus, Jarcobond van den Oude Eik savait resté sans faute dans son premier tour pour 7YR YH.  Dans le 2ième tour pour chevaux de 7 ans, il a obtenu la 6ième place et le dimanche dans le Grand Prix 7YR, il faisait une faute sur le dernier obstacle dans le barrage (video).

Vendredi Hamilton remportait la 6ième place dans l’épreuve de 1m40 et a acquis une expérience dans son premier derby le samedi.

Déjà à partir du premier jour, Imandra de Laubry a démontré ses qualités  avec une beau parcours zéro dans le 1m45 (video).  Le samedi, elle terminait dans le Petit Grand Prix avec une seule faute de malchance dans le barrage (video).

Dimanche il y avait le Grand Prix 3* où le Hooligan Laubry montrait sa capacité illimitée.  Il finissait sur  une 9ième place méritée avec un point pour dépassement de temps (video).  Il y avait seulement 6 combinaisons sans fautes dans le GP.

In de eerste week van de Jumping van Samorin wist Jarcobond van den Oude Eik de zesde plaats te veroveren tijdens de GP 7YR.  De tweede week bleef hij foutloos in het basis parcours van de GP maar maakte een spijtige fout op de laatste hindernis in de barrage (https://youtu.be/befuje7C-TU).
Hamilton sprong een schitterende eerste week met enkel foutloze ritten op 1m40 en 1m45 en de tweede week sloot hij af met een verdiende zesde plaats in 1m40 proef van dag 2.
Imandra de Laubry ging eveneens goed van start in de eerste week met een mooie zesde plaats op 1m40.  In week 2, eindigde Imandra in de Small GP (1m45) met één springfout in de barrage (https://youtu.be/XMKHCxQu0qA).
Met Hooligan de Laubry bleef de trend gezet in de eerste week! Hooligan behaalde met één tijdsfout een 9de plaats in de GP 3* (1m50) in de tweede week (https://youtu.be/DjbCh51ZFzk).  Er waren slechts 6 foutloze ritten in de GP.