Haras de Laubry

Tijdens de “Zangersheide Quality” veiling van 17/09/2016 werd ons veulen “Azuro de Laubry Z” (Aktion Pur Z x Nabab de Rève) verkocht voor de prijs van 42.000 EUR.  Ons veulen was het duurst verkochte veulen van die avond.

Azuro de Laubry Z is een zoon van Wabelle  de Muze dewelke een volle zuster is van de wel bekende Glock’s London.

At the “Zangersheide Quality Auction” of last Saturday 17/09/2016, our foal “Azuro de Laubry Z” (Aktion Pur Z x Nabab de Rève) was sold at the price of 42.000 EUR.  Our foal was the most expensive foal sold during that evening.

Azuro de Laubry is a son of Wabelle  de Muze who is a full sister of the well-known Glock’s London.

Pendant le “Zangersheide Quality” enchères du 17/09/2016, notre poulain “Azuro de Laubry Z” (Action Pur Z x Nabab de Rève) est vendu pour le prix de 42.000 EUR.  Notre poulain était le poulain vendu le plus cher de la soirée.

Azuro de Laubry est un fils de Wabelle  de Muze qui est une propre soeur de Glock’s London.