Haras de Laubry

Damien en Elaba de Laubry (Chin Chin x Skippy II) gingen als tweede combinatie van start in de proef van 1m40 (against the clock, no jump off) en wisten hun scherpe tijd te behouden tot het einde.  Dit leverde hun de overwinning op in deze proef!

Elaba de Laubry

Damien and Elaba de Laubry (Chin Chin x Skippy II) started as the second combination in the contest of 1m40 (against the clock, no jump off) and succeeded to maintain their sharp time until the very end. This resulted in the victory of this contest!

Elaba de Laubry

Damien et Elaba de Laubry (Chin Chin x Skippy II) étaient  la seconde combination à commencer dans cette épreuve 1m40 (against the clock, no jump off) et ont pu maintenir leur bon temps jusqu’à la fin. Cela leur a donné la victoire dans cette épreuve!

Elaba de Laubry